I work best by my desk.

desk Collage
God morgon! Ska strax göra Dag 4 recept frukost, sen blir det lite träning & jobb på det. Men just nu: INREDNING!

Något som jag värderar högt är ett skrivbord. Och ett skrivbord måste inte vara ett “klassiskt skrivbord från IKEA med en “not-so-pretty” svart skrivbordsstol” Utan skrivbord för mig är som bilderna ovan. Antingen ett hemmagjort skrivbord eller en enkelt och snyggt skrivbord med plats för dator, skrivbordsprylar & lite pynt som blommor/ljus. Jag gillar idéen om att sätta upp tavlor, eller en fräck anslagstavla och sätta fast inspirations bilder osv, det är trots allt vid skrivbordet du behöver mest inspiration. Jag gillar det snygg och enkelt med svart & vitt, “o-matcha” gärna med en annan stol, den behöver inte vara kvalificerad som skrivbordsstol, men glöm inte! Den ska vara skön ändå, du ska kunna sitta och jobba i den. Men i med en päls så blir det genast skönare.
! Ett praktiskt tips med att hänga upp bilder/tavlor, Jag rekommenderar att sätta upp en tavellist så man kan flytta om på tavlorna istället för att göra hundra hål i väggen. Att sätta upp bilder i papp är även det grymt snyggt, kolla i en bokhandel efter tejp som lätt går att ta bort, så man inte drar bort färgen på väggen…

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Good morning! I’m on my way to prepare some breakfast, aka Day 4 healthy recipe, then I’m hitting the treadmill and some squats & sit-ups. But right now: INTERIOR!

Something I value highly is a desk. And a desk does not have to be a “classic desk from IKEA with a “not-so-pretty” black desk chair”. A desk for me is what the pictures above show. Either a homemade desk or a simple and neat desk with space for a computer, desktop gadgets and little decorations like flowers/candles. I like the idea of ​​putting up pictures, or a cheeky message board and attach inspiration pictures, etc. , after all it’s at the desk , you need the most inspiration. I like it sleek and simple with black & white, “un-match” with another chair, it does not need to be qualified as a desk chair, but don’t forget that it needs to be comfortable to sit & work in. But sometimes we prefer pretty before comfortable, so why not trough on a fur on the chair? I promise it will become more comfortable immediately.
! A practical tip to hang pictures/paintings on the wall, I recommend putting up a target list so you can move your pictures around, instead of doing a hundred holes in the wall. Putting up pictures of the cardboard is also so hot, look at a bookstore after tape which is easy to remove, so you don’t pull off the wall paint…