heart of the home,

kitchen CollageHjärtat av hemmet är Köket, och inte så konstigt egentligen. Många timmar tillbringas i köket, och varför ska man då inte ha ett underbart kök? För er som “måste” leva med det ni har nu, så finns det många olika små knep man kan använda sig av för att få det lite bättre och mysigt. Beroende på vilka luckor ni har, så finns det lite olika val men låt oss säga ni har ett äldre kök i trä, brunt trä. En lätt slipning och vit målarfärg så har ni fått ett nytt kök. Mindre saker man kan göra är att byta handtag på skåpsluckor och lådor, det kan göra väldigt mycket större skillnad än du tror. 

5 mini knep a la ByDenice. 

✮ Håll arbetsytan ren och fri. Ingen vill ställa sig och laga mat om det inte finns någon arbetsyta att jobba på. 
✮ Arbeta med stilleben, så som att ställa ihop salt & peppar kvarn, med lite kryddor och oljor – i en fin klunga än att sätta lite saker överallt på diskbänken. 
✮ Håll köket fräscht med lite färska kryddor i kruka, super snyggt dessutom! 
✮ Unna dig själv och ditt kök lite fina blommor då och då, finns inget som är finare och känns med inbjudande än en bukett blommor på bänken. 
✮ Sätt upp hyllor / byt ut överskåp till några hyllor och ställ fram ditt favorit porslin, (det som används ofta så det inte bara står och samlar på sig damm.) Att pynta med någon lutande tavla och ljuslykta är också en extra mysfaktor!

The heart of the home is the kitchen, and not so surprising really. Many hours are spent in the kitchen, and why shouldn’t we have a wonderful kitchen? For those of you who “must” live with what you have now, there are still so many different little tricks you can use to get it a little better and cozier. Depending on what gaps you have, there are some different choices, but let’s say you have an older kitchen in wood, brown wood. A light sanding and white paint and then you have a brand new kitchen. Another smaller thing you can do is change the handles on the cabinet doors and drawers, it can make a lot bigger difference than you think.

5 mini tricks a la ByDenice.
✮ Keep the work area clean and free. No one wants to stand and cook if there is no work space to work on.
✮ Working with still life, so as to set up salt & pepper mill, with some spices and oils – in a nice cluster than putting little things all over the sink.
✮ Keep kitchen fresh with some fresh herbs in pots, super stylish too!
✮ Treat yourself and your kitchen with some nice flowers now and then, there’s nothing more fancy and inviting than a bouquet of flowers on the work area.
✮ Put up shelves / replace the cabinets for some shelves and set up your favorite dishes, (the one used often so it does not just stand and collect dust.) Also very nice to decorate with a cool picture and a candleholder or two.