Gods gift to women.

bildStädade i garderoben igår… 
Kan jag hjälpa jag är tjej, och att skor har en förmåga att övertala mig till köp. Ooops.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Cleaned out the closet yesterday …
Can I help it that I’m a girl, and that shoes have the ability to persuade me to buy them. Ooops.