A&O within Interior Design..

A&O

Vad har dessa bilder gemensamt? 

Jo, bra belysning. Många inredningsarkitetet påstår att Ljuset är den hemliga ingridensen till bra inredning, och likaså gör jag. Den betyder mer än vi tror. Många hänger upp en taklampa mitt i rummet – där kontakten sitter – och sen tänker, färdig. Visst det funkar, men det är inte optimalt för varken dig eller ditt rum. Är det ett vardagsrum t.ex. så tänk takbelysning, punkt-belysing (så som bordslampor) i fönsterkarmen, eller på sidobord bredvid soffan. Någon läslampa är även praktiskt, och till slut mys-belysning dvs. ljus/värmeljus. Nu till det viktiga. Ni behöver inte hänga en taklampa precis där kontakten är. Visst det är mest praktiskt, MEN fungerar det i ditt rum? Soffan kanske står i hörnet och soffbordet står framför, dvs inte i mitten i rummet. Då är det inte optimalt att hänga en taklampa i mitten av rummet. Utan få hjälp av någon kunnig, och dra sladden till det hållet du vill, fäst med krok och plötsligt blir ljuset optimalt för rummet. 

What does these pictures have in common?

Well, good lighting. Many interior decorators states that light is the secret ingredient for good interior, and so do I . It means more than we think. Many hang a ceiling light in the middle of the room – which is where the contact is – and then think, done! Sure it works , but it is not optimal for either you or your room. Let’s say its a living room for example, so think ceiling lighting, point – lighting ( such as table lamps ) in the window, or on the sidetables next to the couch. A reading light is also to recommend for those who likes to read. Last but not least, cozy-lighting i.e. candles. Now on to what’s even more important. You don’t need to hang a ceiling-lamp right where the plug is. Certainly it’s most convenient , BUT does it works in your room? The sofa might stand in the corner and coffee table standing in front , ie not in the middle of the room. Then it is not optimal to hang a pendant lamp in the middle of the room. Without the help of someone knowledgeable , and pull the cord to the direction you want, attached with hook and suddenly the light becomes optimal for the room.